Trời trong xanh. Hôm nay tôi không nhớ đến chị ấy nhiều như tôi tưởng tượng. Có lẽ bởi vì tôi cảm thấy tôi đã làm hết sức mình, hoặc có lẽ sau khi trút ra xong thì sẽ thực... Continue Reading →

Advertisements