Học bóng chuyền

Học đấu kiếm

Học biên kịch

Học tiếng Hoa

Học vẽ

Học boxing

Học taekwondo

Học hát

Học sáng tác nhạc

Viết ra cuốn tiểu thuyết của mình

Học đàn tranh

Học thổi sáo

Học hóa

Đi thực tập hoặc làm việc ở Hong Kong

Mỗi năm quay một bộ phim ngắn, sẽ có những bộ tham gia tranh giải

Trở nên nổi tiếng trên văn đàn châu Á

Trở thành một người giống Lam Tây Anh trong Bĩ tử anh hùng

Học trượt băng

Học nhảy cha cha cha

May một bộ đồ giống như của Gil trong Bởi vì sao

Advertisements