Trời âm u, Alfred thân yêu, dạo này em cảm thấy rất mệt mỏi, em cảm thấy cạn kiệt năng lượng, em không ngờ là việc giao tiếp lại khiến mình mệt mỏi đến như vậy. Sự kiệt quệ đó... Continue Reading →

Advertisements