Xin chào!

Đây là trang blog của tôi, tôi dùng nó để theo dõi quá trình thực hiện ước mơ của mình. Nó là một ước mơ rất khó khăn cho nên tôi luôn cần một động lực nhắc nhở tôi cố gắng. Mong là những người đọc blog của tôi cũng có thể tìm thấy trong đó niềm vui và sức mạnh để theo đuổi ước mơ của họ.

Advertisements