Thời tiết không tệ, nhưng tâm trạng của mình thì lại rất tệ, cũng chỉ vì một cuốn truyện. Không phải vì nó có kết cục buồn, mà là vì trong quá trình đọc đã trải qua những cảm xúc... Continue Reading →

Advertisements